Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

jasmine-girl
(...) czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych ściankach gardła i piersi, jak wilgoć po ścianach jaskiń. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— Edward Stachura "Cała jaskrawość", fragm.
jasmine-girl
Kiedy ludzie mają możliwość wyboru, wybierają źle. Za każdym razem.
— Dawca pamięci
jasmine-girl
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
jasmine-girl
0027 1a25 390
Reposted from21gramow 21gramow viaholymoly holymoly
5239 fb0d 390
jasmine-girl
8766 4566 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaholymoly holymoly
jasmine-girl
1474 0e1d 390
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaholymoly holymoly
jasmine-girl
jasmine-girl
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
jasmine-girl
jasmine-girl
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
Całym swoim jestestwem mówiła "nie" temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera, "Madame"
jasmine-girl
jasmine-girl
7964 5966 390

July 08 2017

jasmine-girl

July 06 2017

jasmine-girl
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl