Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

jasmine-girl
7817 ed57 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
jasmine-girl
5460 5c7a 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy
jasmine-girl
6964 883d 390
Reposted fromoll oll viacheersbaby cheersbaby
jasmine-girl
9398 26ae 390
Reposted fromlikeaghost likeaghost viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl

June 08 2017

jasmine-girl
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl
jasmine-girl
8746 1303 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaholymoly holymoly
jasmine-girl
1746 ae4e 390
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jasmine-girl

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viacheersbaby cheersbaby
jasmine-girl
jasmine-girl
9595 5679 390
jasmine-girl
jasmine-girl
6285 c6d7 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaholymoly holymoly
jasmine-girl
5503 ab02 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaholymoly holymoly
jasmine-girl
3208 f811 390
Reposted frommywonderland mywonderland viaholymoly holymoly
jasmine-girl
jasmine-girl
7378 a435 390
Reposted fromagooola agooola viadessinemoilapaix dessinemoilapaix

June 04 2017

jasmine-girl
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl