Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

jasmine-girl
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
jasmine-girl
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viacannellle cannellle
jasmine-girl
Chemia między ludźmi jest wtedy,  kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viacannellle cannellle

May 08 2017

jasmine-girl
jasmine-girl

May 07 2017

jasmine-girl
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
6619 95fe 390
26.
6897 e3dc 390
Reposted fromidiod idiod viaowieczkini owieczkini

May 05 2017

jasmine-girl
jasmine-girl
jasmine-girl
jasmine-girl
2608 4e04 390
Reposted fromthegirl thegirl viaowieczkini owieczkini

May 03 2017

8891 6c71 390

ulfeid:

art by: ?

jasmine-girl
4476 2463 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.
— Haruki Murakami  (via yodamoshi)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaretro-girl retro-girl
jasmine-girl
4486 0b73 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
jasmine-girl
jasmine-girl
5611 4f04 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viacheersbaby cheersbaby

May 02 2017

jasmine-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl